Ascendentul si Mijlocul Cerului        Ascendentul si Mijlocul Cerului, factori de importanta vitala pentru structura personalitatii.

Tema natala poate fi interpretata corect, doar de persoane inzestrate cu intelepciune intuitiva, iar acestea sunt putine.”

Paramahamsa Yogananda
 
Ascendentul  este dat de momentul nasterii, momentul in care are loc prima respiratie, dupa teierea cordonului ombilical si simbolizează modul in care fiinta, ca un intreg, se  exprima in mod spontan, personalitatea pe care nativul o va dezvolta in aceasta viata. Personalitatea intra in sfera constientei, odata cu primul test major de responsabilitate fata de propria fiinta, dat de trecerea planetei Saturn, in tranzit peste Saturnul natal, adica, in jurul varstei de 28 ani.Prin urmare, din punctul de vedere al importantei sale, in ceea ce priveste intreaga integrare a  fiintei, ca  individ dinamic,  complet functional,  acesta prezinta o semnificatie aproape transcendenta. El este expresia exterioara, care serveste cel mai bine nevoilor interioare (numit si masca, arata de fapt, cum ne percep ceilalti, dar si noi insine).
Este intr-o permanenta transformare si ofera, in functie de intelegerea lui, evolutia spirituala a nativului. Reprezinta acea parte a corpului, asociată cu zodia Ascendentului si ne indică punctul in care suntem conectaţi, în mod dinamic, cu corpurile noastre subtile (sau cu câmpurile de energie subtilă), aratându-ne, prin urmare, punctul în care putem primi un flux mărit de energii puternice.
Semnificaţiile Ascendentului:
Ascendentul reprezintă imaginea personalităţii, percepută de ceilalţi. Aceasta nu înseamnă că, respectiva imagine reprezintă un portret exact al întregii noastre fiinţe, ci că ne arată anumite elemente, pe care ceilalţi oameni le observă, adesea, la prima vedere. Imaginea Ascendentului poate de fapt, să reveleze, anumite calităţi personale, care diferă foarte mult de orientarea interioară.
Ascendentul reprezintă modul în care fuzionăm, în mod activ cu viaţa, cu lumea înconjurătoare, atunci când energia noastră curge în mod spontan.In conformitate cu tradiţiile astrologice,  planeta  care răsare peste cuspida primei case (Ascendentul),  în momentul nasterii, este privita ca avand o influenta extrem de mare  asupra vietii persoanei respective. Ascendentul ne indică modul în care suntem extrem de sensibili şi de conştienţi, aceasta reprezentând o altă explicaţie a motivului pentru care, tranzitele peste Ascendent sunt percepute atât de intens; deoarece acestea ne afecteză acel domeniu de viaţă şi acea dimensiune a câmpului nostru energetic, care este cea mai sensibilă.
Ascendentul simbolizează un aspect important al destinului nostru personal, in sensul că, noi trebuie, pur simplu, să trăim şi să ne autoexprimăm la modul acesta, pentru a ne simţi liberi şi compleţi.
Ascendentul, (in special, in conformitate cu elementul corelat acestuia: foc, apă, aer sau pământ), ne reveleaza caracteristicile fluxului energetic care ne vitalizează in mod direct corpul fizic, precum şi gradul de conductivitate accentuată (aer, foc), sau o rezistenţă puternică (apă, pămant), faţă de fluxul spontan al acestor energii vitale. Această corelatie ne explică motivul pentru, care tranzitele peste Ascendent ne afectează atât de puternic vitalitatea, infăţişarea şi starea generală de sănătate. Legătura dintre Ascendent şi corpul fizic, este, de asemenea, evidentă şi intr-un alt mod: faptul că, acest corp constituie mediul nostru fizic cel mai apropiat.La naştere, corpul nostru fizic, precum şi, intr-o anumită măsură, cel al mamei, constituie intregul nostru univers. Pe măsură ce creştem, deşi universul nostru de cunoaştere se Iărgeste, vehiculul fizic continuă să rămână un aspect esenţial pentru noi. Ascendentul poate fi corelat cu primul mediu de viaţă, deoarece, orice contact cu lumea exterioară este filtrat printr-o stare de acordare şi de rezonanţă cu acesta. Corpul fizic (prin urmare şi Ascendentul), aduce mediul inconjurător la viaţă pentru noi şi, prin urmare, Ascendentul corelează modul in care vedem lumea inconjurătoare, precum şi, ulterior in viaţă, atitudinea noastră faţă de aceasta. Ascendentul reprezintă o dimensiune a naturii proprii, pe care unii cercetători au corelat-o cu ego-ul. Deşi nu putem realiza o corespondenţă directă intre Ascendent şi ego, putem afirma faptul că, Ascendentul reprezintă o dimensiune importantă a ego-ului. Atunci când ne simţim ameninţaţi, avem tendinţa fie să ne retragem, evadând din forma de exprimare asociată Ascendentului, către centrul mai sigur al personaIitatii, simbolizat de către Soare, fie să accentuăm mult mai mult caracteristicile Ascendentului, pentru a ne afirma propria individualitate şi a asigura supravieţuirea fiinţei.De vreme ce, in tema natală, Ascendentul se corelează cu zodia Berbecului, acesta va indica, intotdeauna modalitatea de exprimare a individualităţii proprii şi, astfel - intr-o anumită măsură - a ego-ului. Dimensiunea transcendentă a Ascendentului, menţionată anterior, poate fi văzută in modul in care fuzionăm cu viaţa, pur şi spontan; acesta este un mod de a trăi şi de a fi, care se află dincolo de nivelul inţelegerii. Ascendentul, ne revelează, mai degrabă modul in care ne percepem pe noi inşine, ca individualităţi unice, punctul suprem de rezonanţă conştientă, spontană şi de acţiune. El marchează punctul de separaţie dintre casa a-XII-a, (controlul conştient asupra lucrurilor) şi casa I (forţele pe care le putem utiliza în mod conştient). Prin urmare, planeta în conjuncţie cu Ascendentul (fie natal, în tranzit, sau în progresie), ne indică faptul că devenim conştienţi, foarte rapid, de respectiva funcţie, energie, sau lege universală. Deoarece, o planetă reprezintă un focar mult mai concentrat de energie, decât un semn, ar trebui să subliniem aici că, zodia Ascendentului nu ar trebui luată în consideraţie, separat de acel planete care modifică, energizează sau colorează modul de autoexprimare, indicat de către Ascendent şi de către casa întâi, in întregime. Caracteristicile reprezentate de către semnul Ascendentului, continuă să existe acolo şi sa fie operaţionale, dar, prezenţa unei planete în casa I (în special dacă este aproape de Ascendent), ne indică un anumit mod de exprimare, care este deosebit de intens. Există o diferenţa foarte mare, între cazurile în care planeta din prima casă se afla într-o zodie care diferă de semnul Ascendentului. Persoanele, în cazul cărora, în casa I se află o planetă care este, totuşi, într-o zodie diferită de cea a ascedentului, sunt caracterizate de o abordare generală mai complexă asupra vieţii, decât alte persoane. În cazul în care, planeta din casa I se află în zodia ascendetului, caracteristicile zodiei respective sunt extrem de mult accentuate, deşi modul specific de manifestare energetică va depinde, într-o mare măsură, de planeta astfel localizată. Planeta guvernatoare a Ascendentului, împreună cu poziţia acesteia în semn şi în casă, reprezintă un alt factor care trebuie luat în considerare, simultan cu orice analiză a Ascendentului unei fiinte umane. Poziţia planetei guvernatoare, simbolizează energia primară, precum şi domeniul experienţei de viaţă care ne motivează să acţionăm in lumea înconjurătoare. În plus, elementul corespunzător poziţiei în semn a planetei guvernatoare ne indică, adesea, nivelul experienţei care ne pune în mişcare energia fizică si, de vreme ce, Ascendentul în sine, reprezintă experienţa generalizată a stării în care suntem noi înşine şi în care ne realizăm propria natură individuala, în modul cel mai spontan, poziţia în casa a planetei guvernatoare, poate fi considerată ca reprezentând, domeniul specific de activitate, în care ne putem experiment natura esenţială, cel mai rapid.
De ce este atât de important guvernatorul Ascendentului,
chiar mai important în viata majorităţii persoanelor, decât guvernatorul zodiei în care se află Soarele, în termenii experienţelor imediate, profunde şi a schimbărilor complete, în atitudinea noastră faţă de viaţă?
Un concept din vechime, spune că, planeta guvernatoare este "seniorul" care prezidează nu numai naşterea, ci şi întreaga noastră viaţă. Natura planetei guvernatoare, conferă o nuanţă de ansamblu intregii vieţi a persoanei respective, atât în ceea ce priveşte experienţele sale, cât şi modul de abordare a interacţiunilor cu lumea exterioară. Poziţia specifică în semn a acestei planete guvernatoare este, prin urmare, extrem de importantă, simbolizând calitatea experienţelor, a fluxului energetic şi, în general, a orientării în viaţă, care va domina modul de a fi al fiinţei umane, pe durata acestei încarnări. Cu alte cuvinte, caracteristicile semnului Ascendentului şi planetei sale guvernatoare, (inclusiv poziţia în semn şi casă a acesteia), precum şi ale oricărei planete din casa 1, ne indică, toate, anumite dorinţe, nevoi şi orientări, care formează una din cele mai importante combinaţii energetice în viaţa noastră. Ţoti aceşti factori, luaţi împreună, constituie un complex de referinta, care echilibrează întreaga structură a personalităţii, reveland o temă ce nuanţează modul în care se proiectează întreaga noastră fiinţă. Dacă nu reuşim să exprimăm aceste energii cu uşurinţă, vom simţi o stare generalizată de tensiune si, în multe cazuri, un sentiment de plictiseală, de lipsă de energie, precum şi lipsa unei direcţii şi a unui scop în viaţă.

 

 

 

 

 

Valid XHTML 1.0 Transitional! Valid CSS 3!